האם ניתן לשנות הסכם ממון לאחר שנחתם?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

שתף את המידע!

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הינו הסכם קדם נישואין שנחתם על ידי בני הזוג, לעיתים נחתם הסכם זה גם תוך כדי חיי הנישואין עצמם. כחלק מהסכם זה מבוצעת הסדרה של הצורה שבה תתבצע ההתנהלות הכלכלית של בני הזוג במסגרת מערכת הנישואין. כמו כן, ההסכם מסדיר את האופן שבו תבוצע חלוקת הרכוש המשותף באם יחליטו בני הזוג להיפרד.

מעמדו המשפטי של ההסכם

להסכם אין תוקף משפטי כשלעצמו, לשם הפיכתו למסמך בעל תוקף, מסביר עורך דין יניב ערבה, יש להעבירו לאישור של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הרבני. כחלק מהליך אישור ההסכם, יוזמנו הצדדים לדיון שבו יוודא הדיין או השופט כי קיימת הבנה של בני הזוג ביחס להשלכות ההסכם וביחס לידיעתם שההסכם אינו מחייב בחוק אלא נחתם מרצונם החופשי.

בתום הדיון יקבל ההסכם תוקף של פסק דין המהווה מעמד משפטי ייחודי ומבדיל את ההסכם מכל חוזה סטנדרטי אחר. המשמעות הנגזרת מכך היא שביטולו בניגוד לרצון של אחד הצדדים הוא לא פשוט ולעיתים גם לא אפשרי.

לקריאה נוספת, ראה באתר הליך גירושין – https://www.todivorce.co.il/

ביטול סעיפים/ ביטול מלא של הסכם ממון

אילו הסכם ממון היה אך ורק בעל תוקף משפטי של חוזה, בן הזוג שרוצה לבטל או לשנות את ההסכם היה נדרש להוכיח את קיומה של אחת מעילות הביטול לפי דיני החוזים. אולם, כאמור, תוקפו המשפטי של הסכם הממון אינו של חוזה אלא של פסק דין ולכן דרך הביטול שלו מסועפת ומורכבת הרבה יותר.

האפשרות לביטול הסכם ממון או חלק ממנו קיימת אך נטל ההוכחה המוטל על המבטל גדול יותר. במצב שכזה בן הזוג השואף לבטל את ההסכם ללא הסכמת בן הזוג האחר, יידרש להוכיח שני דברים:

  1. קיומה של עילה חוזית לביטול, שהרי מדובר בהסכם בעל אופי חוזי.
  2. יהיה עליו להוכיח כי נפל פגם בביצוע הליך האישור של ההסכם בערכאה המשפטית, שהרי מעמד ההסכם הוא כשל פסק דין.

שינוי הסכם ממון

ביחס לביטול ראינו לעיל כי בנסיבות המתאימות ובפנייה של בן הזוג שרוצה לבטל לבית המשפט ניתן להגיע לביטול של סעיפים מסוימים ואף של ההסכם כולו. אולם באם מדובר ברצון לשנות את ההסכם הדבר מחייב הסכמה של שני בני הזוג שהרי לא קיימת אפשרות לבצע שינויים בהסכם באופן חד צדדי.

באם הצליח בן הזוג הרוצה לשנות להשיג את הסכמת בן הזוג השני, ההסכם המחודש טעון אישור נוסף של ערכאה שיפוטית רלוונטית בכדי לתת למסמך, על כל שינויו, תוקף משפטי מחייב.

בכדי להימנע מניסיון לבטל או לשנות את ההסכם בשלב מאוחר יותר, חשוב מאוד לכתוב את ההסכם בליווי של גורם מקצוע ולוודא כי קיימת הבנה מלאה של שני הצדדים ביחס להסכם, לתוכנו ולחובות והזכויות שבצידו.